SEMNARE CONTRACT UAT TURNU MĂGURELE PROIECT CATEDRALA SF. HARALAMBIE

SEMNARE CONTRACT UAT TURNU MĂGURELE PROIECT CATEDRALA SF. HARALAMBIE

În data de 08.08.2019, la sediul primăriei municipiului Turnu Măgurele, a fost semnat contractul de proiectare și execuție încheiat între UAT Municipiul Turnu Măgurele, reprezentată prin dl. Dănuț CUCLEA, Primar, în calitate de achizitor, în numele și pentru asocierea între UAT Municipiul Turnu Măgurele și Parohia ,, Sfântul Haralambie ”, pe de o parte, și Asocierea formată din S.C. RASUB CONSTRUCT S.R.L , lider al Asocierii,  ca executant, și S.C. IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A., ca proiectant, pe de altă parte .
Obiectul contractului de achiziție constă în : – prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului necesare executării lucrărilor de intervenție la Catedrala  ,, Sfântul Haralambie ”;
    – execuția de lucrări de restaurare , consolidare , conservare și protecție a Catedralei ,, Sfântul Haralambie ” conform proiectului ,, Restaurare , consolidare , protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din municipiul Turnu Măgurele ” , cod SMIS 2014+ : 116469 , cofinanțat în cadrul POR 2014-2020 , Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea , protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea , protejarea , promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural .

Durata de prestare a serviciilor de proiectare tehnică este de 3 luni , începând cu ziua următoare constituirii garanției de bună execuție , conform celor  asumate de executant prin propunerea tehnică .Lucrările vor fi executate în 24 de luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de către achizitor .
Valoarea totala a contractului este de 15 856 151 , 58 lei , inclusiv TVA .


This article has 1 comments

  1. Ramona

    Pai reabilitati biserica, oricum acolo ajung toti Cei care mor datorita conditiilor din spitalul din Turnu Magurele, sa va fie rusine! Investiti in invatamant si sanatate nu in biserici, Ca’ nu bisericile sunt viitorul, Dar aveti nevoie de prostime pentru vot!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *