ȘEDINȚĂ CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI DIN TURNU MĂGURELE ȘI REPREZENTANȚII SC APA SERV SA

ȘEDINȚĂ CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI DIN TURNU MĂGURELE ȘI REPREZENTANȚII SC APA SERV SA

ORDINEA DE ZI
PENTRU ȘEDINȚA DIN 14.03.2019, ORA 11 00 SALA
MARE A PRIMĂRIEI TURNU MĂGURELE CU ASOCIAȚIILE DE
PROPRIETARI ȘI REPREZENTANȚII SC APA SERV SA

 1. Aprobarea Statutului Asociației de Proprietari și Regulamentului
  Condominiului în Adunarea generală a Asociației de Proprietari în
  conformitate cu prevederile Ordinului nr.1058/2019. (Recomandare:
  întrucât în cadrul Adunărilor generale la asociațiile de Proprietari participă
  un număr mic de proprietari, semnează cei prezenți iar ceilalți proprietari îl
  semnează la asociație. Statutul și Regulamentul condominiului se va afișa la
  asociația de proprietari pentru a putea fi citit de toți proprietarii și ulterior
  semnat, apoi se va înregistra la Judecătorie.
 2. Fondul de rulment și fondul de reparații este obligatoriu – conform art.102,
  lit.j din Legea 196/2018 – neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului
  de rulment și fondului de reparații se sancționează cu amendă de la 2500 la
  5000 lei. Sancțiunea se aplică persoanelor vinovate persoanelor fizice
  (proprietarii) sau persoanei juridice (asociația de proprietari)
 3. Atribuțiile conform Legii nr.196/2018 : Președinte, membrii comitet
  executiv, cenzor, administrator
 4. Referitor la cursurile de administrator condominii:
  În Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) o să apară în curând ocupația
  de administrator de condominii, potrivit unui proiect de act normativ aflat
  acum în dezbatere publică. Ocupația trebuie introdusă pentru că
  administratorii au nevoie de calificarea corespunzătoare până în
  septembrie 2019.
 5. Contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice în condominii- în
  conformitate cu prevederile Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea
  și funcționarea Asociațiilor de Proprietari și administrarea condominiilor
  (pentru APA SERV S.A)
  Legea nr.196/2018 – Art. 95. – In imobilele de tip condominiu, facturarea
  serviciilor de utilitati publice se face de catre furnizor cu respectarea
  dispozitiilor prezentei legi, intr-unul dintre urmatoarele doua moduri:
     a)facturarea in comun la nivel de asociatie de proprietari, reprezentand
  contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru intreg imobilul care se
  repartizeaza tuturor proprietarilor din condominiu, in conformitate cu

regulile de repartizare stabilite prin prezenta lege si/sau prin legislatia
specifica serviciului de utilitate publica respectiv;
   b)facturarea individuala la nivel de proprietar, reprezentand
contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de
proprietate imobiliara din condominiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *