PROGRAMUL „TOMATA” CONTINUĂ, EDIȚIA 2019 PENTRU FERMIERI

PROGRAMUL „TOMATA” CONTINUĂ, EDIȚIA 2019 PENTRU FERMIERI

Ministerul Agriculturii a redactat o hotărâre de Guvern ce conţine condiţiile în care fermierii pot primi un ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate în anul 2019.

Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate a început în anul 2017 şi a continuat şi în anul 2018.   În anul 2017 au beneficiat de program un număr de 8.026 producători agricoli, din care înscrişi în ciclul I de producţie un număr de 4.397 producători. Suma plătită în anul 2017 a fost de 108.201.716,40 lei, echivalentul a 23.525 mii euro. În anul 2018 sunt înscrişi în program un număr de 16.550 producători agricoli, din care pentru Ciclul I de producţie un număr de 10.946 beneficiari au fost plătiţi cu suma de 151.031.813,40 lei, echivalentul a 32,838 milioane de euro. Pentru Ciclul II de producţie, care se încheie la data de 20 decembrie 2018, se estimează un număr de 5.400 beneficiari ceea ce înseamnă că ajutorul de minimis ce va trebui acordat va fi de circa 16,2 milioane de euro. Judeţele unde s-au înregistrat cei mai mulţi beneficiari sunt: Olt, Galaţi, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman şi Ilfov, corespunzătoare Regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi Sud-Est. Acum, Guvernul continuă programul şi în 2019.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Bugetul total pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis în anul 2019 este în sumă de 233,19 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 50 de milioane de euro.

Ce trebuie să facă fermierii Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, cei care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………../Municipiului Bucureşti”; b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp; c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; d) să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei. Pentru obţinerea sprijinului, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv. Documentele justificative sunt bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2019, după ce depun documentele justificative de mai sus.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *