ÎMBĂTRÂNIM FRUMOS ȘI DEMN

ÎMBĂTRÂNIM FRUMOS ȘI DEMN

Primăria municipiului Turnu Măgurele, în parteneriat cu Asociația pentru educație și dezvoltare comunitară, implementează pe o perioadă de 36 de luni proiectul – ,,Îmbătrânim frumos și demn,, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Bugetul total al proiectului este în valoare 2.675.213.90 lei. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului persoanelor vulnerabile, cu vârsta peste 65 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, la servicii sociale integrate care să răspundă eficient nevoilor acestora. Astfel, au fost înființate 3 servicii sociale pentru persoanele vulnerabile cu vârsta de peste 65 de ani, din municipiul Turnu Măgurele. Aceste servicii sunt următoarele : – centrul de zi pentru persoane vârstnice prin intermediul căruia se furnizează servicii de consiliere psihologică, de consiliere socială și asistență medicală primară; activități de socializare și petrecerea timpului liber; se va asigura pentru un număr de 45 de persoane, după anumite criterii de selecție, un cadru adecvat în care să beneficieze de sprijin și asistență într-un timp de 31 de luni. – serviciul social de îngrijire la domiciliu prin intermediul căruia se furnizează îngrijire la domiciliu, asistență medicală primară, sprijin în realizarea activităților instrumentale zilnice și activităților de bază zilnice; prin acest serviciu se vor oferi servicii integrate după anumite criterii de selecție unui număr de 30 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, astfel încât în 31 de luni condițiile de viață ale acestora să fie îmbunătațite. Dintre cele 30 de persoane care vor beneficia de îngrijire la domiciliu, servicii medicale, informare și consiliere socială) cel puțin 15 persoane vor depăși starea de vulnerabilitate. – serviciul de asistență comunitară prin intermendiul căruia se distribuie hrană caldă la domiciliu, sprijin instrumental în gospodărie, subvenții pentru rezolvarea punctuală a unor situații de vulnerabilitate, consiliere juridică, asistență medicală de specialitate. În cadrul acestui serviciu se vor oferi servicii integrate după anumite criterii de selecție, unui număr de 90 de persoane cu vârsta peste 65 de ani dintre care 63 să poată depăși situația de vulnerabilitate în care se află într-un termen de 31 de luni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *