ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

Judeţul Teleorman Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                                                                                            PROIECT                                                                                                                                       Iniţiat: PRIMAR Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală HOTĂRÂRE Priveşte: transmiterea în administrare a terenului intravilan în suprafaţă…

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

Judeţul Teleorman, Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                                                                                            PROIECT                                                                                                                                       Iniţiat: PRIMAR Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală HOTĂRÂRE Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în…

INVESTIȚII DURABILE ÎN MUN. TURNU MĂGURELE

INVESTIȚII DURABILE ÎN MUN. TURNU MĂGURELE

La nivelul municipiului Turnu Măgurele se continuă implementarea obiectivului de investiții ,, Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele „Au început lucrările de reabilitare…