CASA DE CULTURĂ TURNU MĂGURELE EPISODUL II

CASA DE CULTURĂ TURNU MĂGURELE EPISODUL II

Am revenit cu întreg istoricul demersurilor întreprinse de Primărie, pentru a atrage în domeniul public  al municipiului Casa de Cultură din Turnu Măgurele: spre sfarșitul anului 2013, din cauza stării avansate de degradare a imobilului Casei de Cultură, Primăria municipiului Turnu Măgurele a demarat o serie de corespondențe și întalniri cu reprezentanți ai A.N.C.C.S.R.(Asociația Națională a Caselor de Culturăși Sindicatelor din Romania) și U.G.S.R.(Uniunea Generală a Sindicatelor din Romania), entități ce se considerau fiecare proprietari ai imobilului Casa de Cultură Turnu Măgurele. Pentru întreținerea și asigurarea siguranței în construcții a imobilului respectiv, Consiliul Local ca entitate decizională nu avea dreptul legal de a lua vreo măsură în vederea cheltuielilor administrative pentru acest imobil, nefiind proprietar. După aproximativ un an, perioadă în care niciuna dintre cele două entități, A.N.C.C.S.R. și U.G.S.R,. nu au reușit să facă dovada proprietății imobilului, Primăria Turnu Măgurele a luat primele măsuri de atragere în domeniul public al municipiului a imobilului. Prin emiterea în ședință de Consiliu Local a hotărarii nr 1/28.01.2015, prin care s-a decis la vot (14 consilieri votând pentru și 5 consilieri s-au abținut).  Este vorba de Consilierii PNL, cu toate că era singura soluție pentru a salva o clădire emblematică pentru comunitatea noastră locală. Pentru a lămuri definitiv și fără echivoc speculațiile, atașăm extras din Procesul verbal al sedinței de consiliu în cadrul căreia Primarul prezintă proiectul de HCL, veți trage propriile concluzii. A urmat o perioadă de peste doi ani, timp în care s-au emis hotărari de Consiliu Județean și hotărari de Guvern, care să ducă la îndeplinire pe cea emisă la Turnu Măgurele. În data de 13.07.2017 s-a emis H.G.R. nr. 497 prin care s-a atestat hotărarea privind trecerea în domeniu public al municipiului Turnu Măgurele pentru imobilul Casa de Cultură, devenit proprietar definitiv, după care s-a trecut la intabularea și întocmirea cărții funciare, ultimul document din această ordine. Pe data de 01.09.2017, Primăria solicită C.N.I. (Compania Națională de Investiții) finanțarea reabilitării, consolidării și dotării Casei de Cultură prin ‘’Programul Național de Dezvoltare Construcții de Interes Public sau Social’’. În această perioadă de peste doi ani, C.N.I. a întocmit D.A.L.I.(Documentația de avizare a lucrărilorde intervenție) în urma căreia a reieșit o sumă aprobată de peste 6,5 milioane euro, necesare pentru realizarea investiției. În data de 27.11.2019 C.N.I. a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice adresa în vederea întrunirii Comisiei de avizare a documentației întocmite și emiterea Ordinului de Ministru pentru lansarea procedurilor de achiziție pentru întocmirea proiectului tehnic și execuției de lucrări. În data de 22.01.2020, Primarul mun. Turnu Măgurele a fost invitat la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea participării la lucrările Comisiei de avizare a documentației tehnice întocmite de C.N.I. În momentul de față, se așteaptă aprobarea lucrărilor acestei comisii în vederea emiterii Ordinului de Ministru pentru demararea procedurilor de licitație, pentru proiectare și execuție de către C.N.I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *