AUDIENTELE PREFECTULUI FLORINEL DUMITRESCU SI LA TURNU MAGURELE

Seria întâlnirilor prefectului Florinel Dumitrescu cu cetățenii județului Teleorman, continua săptămâna viitoare cu localitatea noastră, audientele se vor desfășura la sediul primăriei Turnu Măgurele miercuri 28 iunie începând cu ora 10.00.

ROLUL PREFECTULUI

Prefectul îndeplinește următoarele atribuții, conform prevederilor art. 123 din Constituția României, republicata:

 • este reprezentantul Guvernului pe plan local;
 • conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
 • intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare;
 • prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care se considera actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.

 

Activitatea prefectului, conform Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, se intemeiaza pe principliie:

 • legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii;
 • transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;
 • eficientei;
 • responsabilitatii;
 • profesionalizarii;
 • orientarii catre cetatean.

 

Ca reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
 • actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii;
 • actioneaza pentru mentinerea climatului de pace sociala si a unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;
 • colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare teritoriala;
 • verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;
 • asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgenta;
 • dispune, in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste in acest sens sumele special prevazute in bugetul propriu cu aceasta destinatie;
 • utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de interventie in situatii de criza, in scopul desfasurarii in bune conditii a acestei activitati;
 • dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate;
 • asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana;
 • dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarâte de Guvern si a politicilor de integrare europeana;
 • hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si din strainatate, in vederea promovarii intereselor comune;
 • asigura folosirea, in conditiile legii, a limbii materne in raporturile dintre cetatenii apartinând minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale in care acestia au o pondere de peste 20%.

 

Prefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si insarcinarile stabilite de Guvern.

 

Totodata, potrivit H.G. nr.460/2006, prefectul asigura, in calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, legatura operativa dintre fiecare ministru, respectiv conducator al organului administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

 

Atribuțiile structurilor de specialitate ale Instituției Prefectului Județului – Teleorman sunt stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 536/30.10.2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *