ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIMĂRIA TURNU MĂGURELE

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIMĂRIA TURNU MĂGURELE

În cadrul demersului nostru de a aduce la cunoştinţa opiniei publice, motivul din cauza căruia s-a ajuns în situația actuală a Casei de Cultură din Turnu Măgurele, este următoarea:

În anul 1989 Uniunea Generală a Sindicatelor din România avea aproximativ 59 de case de Cultură. Practic, fiecare judeţ și o parte din alte municipii avea o astfel de casă de cultură, plus Bucureştiul. In ele se desfăşurau activităţi culturale, sociale sau existau multe ateliere şcolare în care copiii învăţau diferite îndeletniciri. De asemenea, acolo se organizau spectacole la care participau locuitorii oraşelor. Într-un cuvânt, educaţie şi cultură. După 1990, tăvălugul furturilor din averea UGSR, mişcare sindicală care legal nu a fost desfiinţată niciodată, a cuprins şi aceste case de cultură.

Noile confederaţii sindicale au trecut la împărţirea acestui mare patrimoniu după bunul plac, după ce, prin documente false, au indus în eroare justiţia. Ulterior, casele de cultură au fost reunite în cadrul Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, o organizaţie care ulterior s-a revendicat, ilegal, ca fiind propritara acestor imobile.

Documentele aflate în posesia noastră demonstrează foarte clar că proprietarul de drept al acestor imobile este
Confederaţia Generală a Muncii-Uniunea Generală a Sindicatelor (CGM-UGSR), urmaşul recunoscut de instanţă ca fiind continuatorul UGSR.

-În facsimil Hotărârile Consiliului de Miniştrii (numărul şi anul emiterii) în baza cărora s-au construit aceste case de cultură şi anul în care au fost puse în funcţiune

În spatele Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România stau aceleaşi sindicate care imediat după 1990 au devalizat patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din România (UGSR). Acestea sunt:

CONFEDERAŢIA NAŢIONALÃ A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA – FRÃŢIA
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ “CARTEL ALFA”
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL

Deşi s-a autointitulat proprietara acestor clădirii, Asociația Naționala a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România a uitat că avea obligaţia şi să investească în întreţinerea lor și să plătească impozitele aferente clădirii către autoritățile locale. Din păcate însă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar astăzi multe dintre ele se află într-o stare deplorabilă fiind adevărate ruine.

În prezent situația Casei de Cultură din Turnu Măgurele este următoarea: Prin Hotărâre de Guvern municipalitatea a devenit propietar cu aproximativ un an în urmă, fiind în prezent predată către Compania Națională de Investiții (CNI), pentru a fi reabilitată cu toate dotările necesare funcționării.

This article has 4 comments

  1. Dulcea Niculae

    Oficialitățile locale și județene ar trebui să facă mai multe eforturi pentru reabilitarea casei de
    cultură și poate în acest context ar putea fi revendicată paternitatea locului de naștere al ce le-
    vrei soprană Hariclea Darclee și ar putea fi organizate manifestări artistice în memoria acesteia
    menite să-i țină trează amintirea în conștiința locuitorilor județului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *