ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Primăria Turnu Măgurele, anunță

Imobile în curs de reabilitare prin Compania Națională de Investiții La solicitarea Primăriei Municipiului Turnu Magurele , a fost obținută finanțare de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investitii (”C.N.I.” – S.A.)pentru reabilitarea următoarelor imobile:-Cinematograful Flacăra; – Casa de Cultură; – Spitalul Municipal:- Liceul Tehnolologic ” Sfântul Haralambie.Cinematograful Flacara- clădire monument istoric de importanță zonală (clasa B)-solicitarea la CNI a fost facutăîn anul 2017 și a fost aprobată finanțarea de catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anul 2019 .În data de 10.06.2020 a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări între” C.N.I” . S.A si executant . La acest moment au fost obținute toate avizele cu excepția avizului de la Comisia Zonală a Monumentelor istorice nr. 8 După obținerea acestui aviz, va fi eliberată autorizația de construire și va fi emis ordinul de începere al lucrărilor.Casa de Cultură– În anul 2017,după atragerea imobilului în domeniul public al Primăriei Turnu Magurele, a fost facută solicitare de finanțare la Compania Națională de Investitii (”C.N.I.”- SA) pentru finanțarea reabilitării acesteia .În această perioadă a fost întocmită documentația tehnică de către ”C.N.I.” S.A. și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici în cele 2 comisii tehnico – economice – cea a ”CNI S.A. si cea a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei . Ieri , 21.09.2020, am fost informați de către Compania Națională de Investiții, că MinistrulLucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a semnat ordinul privind aprobarea finanțării acestui imobil .Dupăsemnarea ordinului, se procedează la demararea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de execuție lucrări. Spitalul Municipal– Solicitarea de finanțare pentru Spitalul Municipal a fost făcutăîn septembrie 2017. La acest moment se întocmește de către” CNI” – SA documentația tehnicăîn vederea aprobării indicatorilor tehnico – economiciîn cele două Comisii tehnico- economice mai sus menționate, fiind obtinute toate avizele de principiu. Va urma aprobarea finanțării prin Ordin de Ministru , dupa care se va atribui contractul de execuție lucrări.Liceul Tehnologic ” Sfântul Haralambie ” – pentru Liceul Tehnologic”Sfântul Haralambie” – imobil monument istoric de importanță zonală(clasa B) – solicitarea de finanțare a fost făcută în februarie 2018 . Clădirea liceului necesită consolidare, reabilitare și amenajare curte interioară . La acest moment a fost atribuit de către CNI ” – S.A. contractul privindîntocmirea documentatiei tehnice de consolidare si reabilitare imobil . Informațiile prezentate sunt reale și pot fi probate. Toate aceste investiții nu se finalizează în ritmul așteptat de majoritatea locuitorilor municipiului și dorit și de noi ca administrație publică . Sunt etape de parcurs de la solicitarea finanțării până la finalizarea acestora , timp care nu depinde de Autoritatea Publică Locală În viitorul apropiat vor începe lucrările și veti avea certitudinea ca am spus doar adevarul!

This article has 1 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *