ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

Judeţul Teleorman Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                                                                                            PROIECT                                                                                                                                       Iniţiat: PRIMAR Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală HOTĂRÂRE Priveşte: transmiterea în administrare a terenului intravilan în suprafaţă…

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

Judeţul Teleorman, Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                                                                                            PROIECT                                                                                                                                       Iniţiat: PRIMAR Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală HOTĂRÂRE Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în…